Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 02/10/2015 04:13:04

Quyết định số 2858 /QĐ/ĐHDT V/v khen thưởng sinh viên đỗ thủ khoa khóa tuyển sinh năm 2015

Quyết định số 2858 /QĐ/ĐHDT V/v khen thưởng sinh viên đỗ thủ khoa khóa tuyển sinh năm 2015 

(Sinh viên Nguyễn Thị Thanh - lớp K21UIU1, đỗ thủ khoa của khóa tuyển sinh Đại học  hệ chính quy năm 2015)

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: