Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 23/09/2015 10:34:30

Quyết định 2609/QD-ÐHDT V/v Giảm 50% học phí học kỳ 2 nãm học 2014-2015

Quyết định 2609/QD-ÐHDT V/v Giảm 50% học phí học kỳ 2 nãm học 2014-2015

(Xem nội dung QĐ và danh sách sinh viên được giảm học phí ở file đính kèm)

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: