Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 04/06/2015 09:40:06

QĐ 1581/QĐ/ĐHDT ngày 04/06/2015 V/v tặng giấy khen cho sinh viên tốt nghiệp Xuất Sắc, Giỏi Khóa K16 (2010-2015) + K17 (2011-2015) + K18 (2012-2015) hệ chính quy & D19(2013-2015) + T17_B(2011-2015) hệ liên thông

QĐ 1581/QĐ/ĐHDT ngày 04/06/2015 V/v tặng giấy khen cho sinh viên tốt nghiệp Xuất Sắc, Giỏi   Khóa K16 (2010-2015) + K17 (2011-2015) + K18 (2012-2015) hệ chính quy  & D19(2013-2015) + T17_B(2011-2015) hệ liên thông

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: