Cảm xúc ngày ra trường 23/10/2013 10:06:18

Phát biểu của Tân Cử nhân Lê Thị Kim Liên (Lớp T16 YDD) - Khoa Y

“Các sinh viên như chúng tôi đều vừa đi học vừa đi làm nên đôi lúc có gặp khó khăn, tuy nhiên cùng với sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô, tôi đã nỗ lực để hoàn thành tốt khóa học. Môi trường học tập tại Đại học Duy Tân rất tốt, cơ sở vật chất hiện đại. Nhà trường đã mời các bác sĩ uy tín từ các bệnh viện lớn ở Huế, Đà Nẵng đến giảng dạy, giúp chúng tôi có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng thực tế. Hoàn thành khóa học tại Đại học Duy Tân đã giúp tôi tự tin hơn trong nghề nghiệp của mình.”