Y tế học đường 29/11/2018 02:07:49

Thông báo Tổng truyền thông về phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 9155/UBND-SYT ngày 26/11/2018 về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị, trường học tổ chức tổng truyền thông về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố (đính kèm văn bản).