Chế độ chính sách 20/09/2019 01:50:13

Qui định các đối tượng được xét miễn giảm học phí tại Trường Đại học Duy Tân

- Đây là chính sách riêng của Hội đồng quản trị nhà trường dành cho sinh viên ĐH Duy Tân ngoài những chính sách mà sinh viên hệ chính trong hệ thống giáo dục quốc dân được hưởng theo các qui định của nhà nước. 

- Đối với SV thuộc diện con gia đình chính sách hoặc thuộc diện các đối tượng được nhận trợ cấp từ nhà nước thì SV Đại học Duy Tân sẽ được truy lĩnh tại địa phương nơi có hộ khẩu thường trú cùng với phụ huynh sv. 

Còn Qui định này (số 998/QyĐ- ĐHDT ngày 9 tháng 8 năm 2018) là của Hội đồng quản trị nhà trường miễn giảm thêm cho 08 đối tượng.

(Xem văn bản đính kèm)

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: