Chế độ chính sách 23/05/2016 07:58:07

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 - 2021

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 - 2021

(Vui lòng xem nội dung chi tiết ở file đính kèm) 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: