Thông tư – chỉ thị 06/05/2014 01:06:47

Đảm bảo trật tự An toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong đợt cao điểm từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng  và trung cấp chuyên nghiệp.

 

            Thực hiện Công điện số 482/CĐ-TTg ngày 17 tháng 04 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/04 và 01/5, Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ và dịp nghỉ hè năm 2014.

            Để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong đợt cao điểm từ tháng 04 đến tháng 8 năm 2014 và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về người, tài sản do tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai một số nội dung sau:

            - Thực hiện nghiêm túc Công điện số 482/CĐ-TTg ngày 17 tháng 04 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

           - Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh, sinh viên.

           - Quán triệt cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

           - Phổ biến, tuyên truyền nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông; các quy định xử phạt vi phạm đối với người tham gia giao thông; tuyên truyền, trang bị cho học sinh, sinh viên các kỹ năng về phòng tránh tai nạn đuối nước và phải mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường thủy.

           - Xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm Luật giao thông đường bộ và các trường hợp do cơ quan công an, thanh tra giao thông xử lý thông báo về nhà trường. Đồng thời nhà trường thông báo cho các cơ quan này về quyết định xử lý của nhà trường.

          - Các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương có kế hoạch cụ thể để đảm bảo trật an toàn giao thông tại các điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014.

        - Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp phối hợp chặt chẽ với công an, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, ùn tắc giao thông tại các điểm tổ chức thi tuyển sinh năm 2014; quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện cho thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích của nhà trường tham gia hỗ trợ về giao thông trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014.

          Nhận được công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Công tác Học sinh, sinh viên định kỳ vào thời điểm từ ngày 10 đến 15 hàng tháng.

          Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt Hà Nội (liên hệ đ/c Nguyễn Việt Hà, điện thoại: 043.869.4916, 0912.446.933 Email: hanv@moet.edu.vn).

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- UBATGTQG (để b/c);

- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Trần Quang Quý

 

» Tin mới nhất:

» Tin khác: