Thông tư – chỉ thị 09/06/2016 03:38:32

Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016

 Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng và trung cấp.

 

Để triển khai có hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2016 (Chiến dịch) do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ nội dung của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2016 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo thực hiện 02 Chiến dịch và 01 Chương trình đảm bảo thiết thực, an toàn, hiệu quả, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương. Khi xây dựng nội dung của các Chiến dịch, Chương trình cần đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên khi tham gia tình nguyện.

1.1. Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh:

- Đối tượng tham gia: Cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ, học sinh, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp.

- Nội dung hoạt động: Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới; Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; Tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Đền ơn, đáp nghĩa, vì đàn em thân yêu; Sinh hoạt hè cho thiếu nhi; Hướng về biên giới, biển đảo; Tình nguyện quốc tế .... Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tại chỗ với các nội dung phong phú, phù hợp để thu hút số đông học sinh, sinh viên tham gia.

1.2. Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ:

- Đối tượng tham gia: Cán bộ, giáo viên trẻ, học sinh các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Nội dung hoạt động: Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; Bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc; Tuyên truyền về nếp sống văn minh đô thị; Tuyên truyền về biển đảo, chủ quyền biển đảo; Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường và trách nhiệm của học sinh đối với gia đình, nhà trường và xã hội ...

1.3. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia từ ngày 28/6 đến ngày 05/7/2016.

Nội dung hoạt động: Tuyên truyền, thông tin về Chương trình trên các trang tin điện tử, các phương tiện thông tin tại các trường; Phản ánh các trường hợp thí sinh khó khăn cần hỗ trợ; Tư vấn, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trước, trong và sau kỳ thi ...

- Các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường tuyên truyền và cung cấp thông tin về Chương trình “Tiếp sức mùa thi” cho học sinh lớp 12; Phối hợp với Hội Sinh viên các tỉnh/thành phố, các tỉnh/thành đoàn tổ chức tư vấn, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh.

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp tạo điều kiện và quản lý học sinh, sinh viên tham gia các đội sinh viên tình nguyện do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên tổ chức.

Thông tin chi tiết của Chương trình được đăng tải trên website http://hoisinhvien.com.vn.

2. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016, kết hợp thưởng điểm theo Quy chế rèn luyện học sinh, sinh viên; Thu hút sự quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng của toàn xã hội đối học sinh, sinh viên.

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trong 3 tháng từ ngày 01/6/2016 đến 31/8/2016 đặc biệt là tháng 7/2016 – tháng cao điểm của Chiến dịch. Sau khi kết thúc Chiến dịch gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) hoặc qua địa chỉ email: nt_huong@moet.edu.vn trước ngày 20/9/2016.

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: