Thông tư – chỉ thị 19/05/2016 11:04:52

Thông tư 10/2016 BGD &ĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với các chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

có hiệu lực từ ngày 23 tháng 05 năm 2016

xem file đính kèm

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: