Thông tư – chỉ thị 24/08/2015 08:11:53

Kế hoạch Giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015-2016

KẾ HOẠCH

Giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015-2016

----------------------

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công văn số 202/UBATGTQG ngày 10/6/2015 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề xuất chủ đề năm học 2015-2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch triển khai công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015-2016 trong toàn ngành như sau:

I. Mục đích

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành Giáo dục được quy định tại Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ.

2. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ tham gia giao thông trong học sinh, sinh viên. Góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên trong phạm vi cả nước.

3. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông trong học sinh, sinh viên.

II. Yêu cầu

1. Tất cả các cơ sở giáo dục phải xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015-2016.

2. 100% học sinh, sinh viên phải nghiêm túc thực quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; thực hiện mặc áo phao khi đi đò.

3. 100% các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên phải tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: