Thông tư – chỉ thị 20/11/2014 09:53:46

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014

Thực hiện kế hoạch hoạt động về phòng, chống HIV/AIDS của ngành Giáo dục năm 2014 và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) triển khai các hoạt động hưởng ứng cụ thể như sau:

        1. Thời gian phát động và hưởng ứng: từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2014.

        2. Chủ đề hưởng ứng: “Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS”.

        3. Các hoạt động hưởng ứng:

       - Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của các cơ sở giáo dục cần ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 phù hợp với điều kiện và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị.

      - Triển khai chiến dịch cao điểm về truyền thông, tuyên truyền phổ biến sâu rộng trên các phương tiện truyền thông của nhà trường về Luật Phòng, chống HIV/AIDS; Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 tầm nhìn 2030 và các văn bản quy phạm pháp luật khác, đặc biệt chú trọng truyền thông về chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, về các biện pháp tự phòng tránh lây nhiễm HIV và lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của học sinh, sinh viên; truyền thông vận động đưa trẻ nhiễm HIV đến trường học chung với trẻ không nhiễm HIV và chống kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ nhiễm HIV.

       - Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS như Lễ ra quân phát động, Lễ mít tinh và diễu hành quần chúng hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (ngày 01 tháng 12 năm 2014) tại các địa phương, đơn vị vào thời điểm: Lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS cần được tổ chức trước hoặc trong ngày mở đầu Tháng hành động (ngày 10/11/2014). Các cuộc mít tinh và diễu hành quần chúng nên được tổ chức vào thời điểm thuận lợi cho việc huy động cộng đồng tham gia và nhân Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (ngày 01 tháng 12 năm 2014). Ngoài mít tinh và diễu hành, có thể tổ chức các hoạt động phối hợp như toạ đàm, giao lưu về chủ đề về HIV/AIDS, trưng bày, triển lãm, ca nhạc hoặc các sự kiện gây quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tùy theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

 

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: