Tuyển sinh 08/04/2014 09:00:23

Mùa tuyển sinh 2014 ĐH Duy Tân áp dụng thêm phương án tuyển sinh riêng

   BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 2014

Mã trường: DDT

 

 

Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm 2014 như sau:Trường tổ chức XÉT TUYỂN những thí sinh tham gia vào Kỳ thi Ba chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo vàXét tuyển Học bạ theo đề án tuyển sinh riêng.

I. PHƯƠNG THÚC XÉT TUYỂN

   1. Xét tuyển 3 chung: theo kết quả thi tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

   2. Xét tuyển theo học bạ:

       Tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi đã đăng ký ( A-A1-B-C-D1->6) năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh đạt từ 18.0 điểm trở lên đối với bậc Đại học, và 16.5 trở lên đối với bậc Cao đẳng.

       - Khối  V và V1: Tổng điểm trung bình môn Toán và Lý năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh đạt từ 12.0 điểm trở lên đối với khối V, và tổng điểm trung bình 5 học kỳ môn Toán và Văn là 11.5 điểm trở lên đối với khối V1.

Cụ thể:

Khối A: Điểm xét tuyển = Điểm TB môn Toán + Điểm TB môn Lý + Điểm TB môn Hóa

Khối A1: Điểm xét tuyển = Điểm TB môn Toán + Điểm TB môn Lý + Điểm TB môn Tiếng Anh

Khối B: Điểm xét tuyển = Điểm TB môn Toán + Điểm TB môn Hóa + Điểm TB môn Sinh

Khối C: Điểm xét tuyển = Điểm TB môn Văn + Điểm TB môn Sử + Điểm TB môn Địa

Khối D:  Điểm xét tuyển = Điểm TB môn Toán + Điểm TB môn Văn + Điểm TB môn Tiếng Anh

Khối V : Điểm xét tuyển = Điểm TB môn Toán + Điểm TB môn Vật lý + Điểm thi Vẽ mỹ thuật*2.

Khối V1: Điểm xét tuyển = Điểm TB môn Toán + Điểm TB môn Văn + Điểm thi Vẽ mỹ thuật*2 

Thí sinh tham khảo đề án xét tuyển riêng theo địa chỉ sau:

http://tuyensinh.duytan.edu.vn/Page/EnrollArticleViewDetail.aspx?idart=443&idcat=26

II. TÊN NGÀNH, MÃ NGÀNH, MÃ CHUYÊN NGÀNH, KHỐI THI

XÉT TUYỂN THEO 3 CHUNG  

1.Chương trình trong nước

                        1.1. Bậc Đại học

TT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

MÃ CHUYÊN NGÀNH

KHỐI TUYỂN

 

I

BẬC ĐẠI HỌC  

        

                                                          

1

Kỹ thuật phần mềm có các chuyên ngành

 

 

 

XÉT

TUYỂN THEO

3 CHUNG

 

Kỹ thuât Mạng máy tính

D480103

101

A, A1, D1->6

 

Công nghệ Phần mềm

D480103

102

A, A1, D1->6

 

Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia

D480103

111

A, A1, D1->6, V

2

Hệ thống Thông tin Quản lý (Kinh tế)

D340405

410

A, A1, D1->6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÉT

TUYỂN THEO

3 CHUNG

3

Xây dựng có các chuyên ngành

 

 

 

 

Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

D580201

105

A, A1,V

 

Xây dựng Cầu đường

D510102

106

A, A1,V

4

Kiến trúc có các chuyên ngành

 

 

 

 

Kiến trúc Công trình

D580102

107

V,V1

 

Thiết kế Nội thất

D580102

108

V, V1

5

Điện - Điện tử có các chuyên ngành

 

 

 

 

Điện Tự động

D510301

110

A, A1, D1->6

 

Thiết kế Số

D510301

104

A, A1, D1->6

 

Điện tử - Viễn thông

D510301

109

A, A1, D1->6

6

Công nghệ Môi trường có các chuyên ngành

 

 

 

 

Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường

D510406

301

A, A1, B

 

Công nghệ & Quản lý Môi trường

D510406

308

A, A1, B

7

Quản trị Kinh doanh có các chuyên ngành

 

 

 

 

Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

D340101

400

A, A1, D1->6

 

Quản trị Marketing

D340101

401

A, A1, D1->6

8

Du lịch có các chuyên ngành

 

 

 

 

Quản trị Du lịch & Khách sạn

D340103

407

A, A1, D1->6

 

Quản trị Du lịch & Lữ hành

D340103

408

A, A1, D1->6

9

Tài chính - Ngân hàng có các chuyên ngành

 

 

 

 

Tài chính Doanh nghiệp

D340201

403

A, A1, D1->6

 

Ngân hàng

D340201

404

A, A1, D1->6

10

Kế toán có các chuyên ngành

 

 

 

 

Kế toán Kiểm toán

D340301

405

A, A1, D1->6

 

Kế toán Doanh nghiệp

D340301

406

A, A1, D1->6

11

Ngoại ngữ có các chuyên ngành

 

 

 

 

Tiếng Anh Biên - Phiên dịch

D220201

701

D,D1

 

Tiếng Anh Du lịch

D220201

702

D,D1

12

Khoa học Xã hội & Nhân văn có các chuyên ngành

 

 

 

 

Văn - Báo chí

D220330

601

C, D1->6

 

Việt Nam Học- Văn hóa Du lịch

D220113

605

C, D1->6

13

có chuyên ngành

 

 

 

 

Điều dưỡng Đa khoa

D720501

302

A,B

14

Dược có chuyên ngành

 

 

 

 

Dược (Dược sĩ Đại học)

D720401

303

A, B

 

                        1.2.Bậc Cao đẳng

TT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

MÃ CHUYÊN NGÀNH

KHỐI TUYỂN

 

 

 

Bậc Cao đẳng

1

Xây dựng

C510102

C65

A, A1, V

 

 

 

 

XÉT

TUYỂN THEO

3 CHUNG

2

Kế toán

C340301

C66

A, A1, D1->6

3

Công nghệ Thông tin

C480201

C67

A, A1, D1->6

4

Du lịch

C340107

C68

A, A1, D1->6

5

Điện tử - Viễn thông

C510301

C69

A, A1, D1->6

6

Tài chính - Ngân hàng

C340201

C70

A, A1, D1->6

7

Đồ họa Máy tính & Multimedia

C480201

C71

A, A1, D1->6, V

8

Điều dưỡng

C720501

C72

A,B

9

Anh văn

C220201

C73

D,D1

10

Môi trường

C510406

C74

A, A1, B

11

Văn hóa Du lịch

C220113

C75

C, D1->6

12

Quản trị & Nghiệp vụ Marketing

C340101

C76

A,A1, D1->6

 

            2. Chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo

TT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

MÃ CHUYÊN NGÀNH

KHỐI TUYỂN

 

I

BẬC ĐẠI HỌC                                                                       

1

Công nghệ phần mềm có các chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

XÉT

TUYỂN THEO

3 CHUNG

 

An ninh Mạng (/Kỹ thuật Mạng) chuẩn CMU

D480103

101 (CMU)

A, A1, D1->6

 

Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU

D480103

102 (CMU)

A, A1, D1->6

2

Hệ thống Thông tin Quản lý (kinh tế) chuẩn CMU

D340405

410 (CMU)

A, A1, D1->6

3

Xây dựng có các chuyên ngành

 

 

 

 

Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU

D580201

105 (CSU)

A, A1,V

4

Kiến trúc có các chuyên ngành

 

 

 

 

Kiến trúc Công trình chuẩn CSU

D580102

107 (CSU)

V, V1

5

 Quản trị Kinh doanh có các chuyên ngành

 

 

 

 

 Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU

D340101

400 (PSU)

A, A1, D1->6

6

 Du lịch có các chuyên ngành

 

 

 

 

 

Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU

D340103

407 (PSU)

A, A1, D1->6

 

 

 

 

XÉT

TUYỂN THEO

3 CHUNG

 

Quản trị Du lịch & Nhà hàng chuẩn PSU

D340103

409 (PSU)

A, A1, D1->6

7

Tài chính - Ngân hàng có các chuyên ngành

 

 

 

 

Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU

D340201

404 (PSU)

A, A1, D1->6

8

 Kế toán có các chuyên ngành

 

 

 

 

Kế toán (& Kiểm toán) chuẩn PSU

D340301

405 (PSU)

A, A1, D1->6

II

BẬC CAO ĐẲNG

 

 

 

1

Kế toán chuẩn PSU

C340301 (PSU)

C66 (PSU)

A, A1, D1->6

2

Công nghệ Thông tin chuẩn CMU

C480201 (CMU)

C67 (CMU)

A, A1, D1->6

3

Du lịch chuẩn PSU

C340107 (PSU)

C68 (PSU)

A, A1, D1->6

4

Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU

C340201 (PSU)

C70 (PSU)

A, A1, D1->6

 

            III. TÊN NGÀNH, MÃ NGÀNH, MÃ CHUYÊN NGÀNH, KHỐI THI

                   1. XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ

                        1.1. Bậc Đại học

TT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

MÃ CHUYÊN NGÀNH

KHỐI TUYỂN

 

I

BẬC ĐẠI HỌC  

        

                                                          

1

Văn - Báo chí

D220330

601

C, D1->6

Xét

học bạ

2

Việt Nam Học - Văn hóa Du lịch

D220113

605

C, D1->6

1.2. Bậc Cao đẳng

TT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

MÃ CHUYÊN NGÀNH

KHỐI TUYỂN

 

I

BẬC CAO ĐẲNG  

        

                                                          

1

Môi trường

C510406

C74

A, A1, B

 

Xét học bạ

2

Văn hóa Du lịch

C220113

C75

C, D1->6

 

2. XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ VÀ THI RIÊNG MÔN NĂNG KHIẾU

TT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

MÃ CHUYÊN NGÀNH

KHỐI TUYỂN

 

 

 

 

Xét học bạ và thi môn Vẽ tại DTU

I

BẬC ĐẠI HỌC  

        

                                                          

1

Kiến trúc Công trình chuẩn CSU

D580102

107 (CSU)

V, V1

 2

Kiến trúc Công trình

D580102

107

V,V1

3

Thiết kế Nội thất

D580102

108

V, V1

 

3. Chương trình liên kết đào tạo

a. Trường Đại học Duy Tân liên kết với trường Đại học Medaille (bang New York, Hoa Kỳ) tổ chức tuyển sinhchương trình Liên kết Du học MC 2+2, chuyên ngành Kế Toán và QTKD.

Tham khảo: http://tuyensinh.duytan.edu.vn/Page/EnrollArticleViewDetail.aspx?idart=395&idcat=36

b. Trường Đại học Duy Tân liên kết với trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lorain (bang Ohio, Hoa Kỳ) tổ chức tuyển sinh chương trình liên kết du học LCCC 1+1+2 với các chuyên ngành đào tạo: Kế toán, Tài chính, QTKD, Marketing, Du Lịch, và CNTT.

Tham khảo: http://tuyensinh.duytan.edu.vn/Page/EnrollArticleViewDetail.aspx?idart=363&idcat=36

c. Trường Đại học Duy Tân liên kết với trường Đại học Appalachian State (bang North Carolina, Hoa Kỳ) tổ chức tuyển sinh chương trình liên kết du học ASU 2+2.

Tham khảo: http://tuyensinh.duytan.edu.vn/Page/EnrollArticleViewDetail.aspx?idart=362&idcat=36

d. Trường Đại học Duy Tân liên kết với trường Đại học Coventry (Anh Quốc) tổ chức tuyển sinh chương trìnhliên kết du học CU 3+1 với các chuyên ngành đào tạo: QTKD, Tài Chính, Quản trị du lịch & khách sạn, CNTT.

Tham khảo: http://duhoc.duytan.edu.vn/Home/ArticleDetail/vn/19/77

Ngoài ra Đại học Duy Tân còn có chương trình Trao đổi Sinh viên giữa trường Đại học Duy Tân và trường Đại học Appalachian State bang North Carolina, Mỹ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trao dồi kiến thức chuyên môn, nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh với người bản xứ cũng như có cơ hội giao lưu văn hóa với sinh viên các nước.

Tham khảo: http://tuyensinh.duytan.edu.vn/Page/EnrollArticleViewDetail.aspx?idart=434&idcat=36

Ghi chú:

-    Thí sinh đăng ký xét tuyển theo MÃ NGÀNH đào tạo và được quyền chọn các chuyên ngành thuộc mã ngành xét tuyển để học;

-    Trường tổ chức thi tuyển môn Vẽ Mỹ thuật (môn năng khiếu) đối với ngành Kiến trúc theo đề án tuyển sinh riêng của trường vào ngày 29&30/07/2014, kết hợp Xét Học bạ.

-    Ngành Kiến trúc môn Vẽ nhân hệ số 2;

-    Ngành Xây dựng khối V môn Toán nhân hệ số 2

-    Trong chương trình đào tạo Công nghệ Thông tin có 03 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin Quản lý và An ninh Mạng (/Kỹ thuật mạng) được đào tạo theo chuẩn CMU (Đại học Carnegie Mellon, 1 trong 4 trường mạnh nhất về Công nghệ Thông tin của Mỹ);

-    Trong chương trình đào tạo Kiến trúc và Xây dựng có 2 chuyên ngành: Kiến trúc công trình và Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp được đào tạo theo chuẩn CSU (CSU Fullerton, đại học lớn nhất trong hệ thống đại học bang California & Cal Poly là 1 trong 5 trường đào tạo Kiến trúc tốt nhất Mỹ.);

-     Chương trình đào tạo theo chuẩn PSU (của Đại học Bang Pennsylvania, 1 trong 5 trường Đại học Công lập lớn nhất của Mỹ, xếp thứ 3 về Du lịch trên thế giới) đào tạo 5 chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán (& Kiểm toán), Quản trị Du lịch & Khách sạn và Quản trị Du lịch & Nhà hàng.

III. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN

- Xét tuyển theo kỳ thi Ba chung của Bộ Giáo Dục & Đào tạo.

- Xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng (Xét tuyển học Bạ).

- Tuyển sinh trong cả nước. 

IV. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1. Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển theo kết quả thi 3 chung:

- Đợt 1: Từ ngày 08/08/2014 đến 17h ngày 24/08/2014

Đợt 2: Từ ngày 25/08/2014 đến 17h ngày 14/09/2014

Đợt 3: Từ ngày 15/09/2014 đến 17h ngày 05/10/2014

2. Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển theo theo học bạ và bổ sung hồ sơ thi :

        Từ 15-06-2014 đến hết ngày 25-07-2014  (kèm theo mẫu đính kèm bên dưới)

V. THỜI GIAN THI (SƠ) TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ (ĐỂ XẾP LỚP)

1. Đợt 1: ngày 12/04/2014

2. Đợt 2: ngày 12/07/2014

VI. THỜI GIAN NHẬP HỌC

1. Đợt 1: Từ ngày 03/09/2014 đến 17h ngày 15/09/2014

2. Đợt 2: Từ ngày 16/09/2014 đến 17h ngày 05/10/2014

VII. HỌC BỔNG & CHỖ TRỌ

-   40 Học bổng TOÀN PHẦN từ CỬ NHÂN đến TIẾN SĨ. Chi phí trọn gói (dự trù) hơn 800.000.000 VNĐ/ 1 Sinh viên.

-   Học bổng tương đương 50% học phí liên tục trong 4 năm học cho 150 thí sinh đầu tiên đăng ký theo học các ngành Khoa học Xã hội & Nhân văn.

-   Tất cả các thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa được trường Duy Tân trao học bổng 1.000.000 đồng/suất khi đăng ký vào học các ngành như: Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ & Quản lý Môi trường, Thiết kế Số, Điện Tự động, Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia, Điễu dưỡng Đa khoa.

-   Gần 1,000 SUẤT học bổng, tổng trị giá hơn 3 TỶ đồng cho các tân sinh viên.

-   3,000 Chỗ trọ Ký túc Xá cho mùa tuyển sinh 2014.

Mọi thông tin về tuyển sinh thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại:

Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp

Ban tư vấn Tuyển sinh Đại học Duy Tân - 182 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0511)3653.561-3650403-3827111-2.243.775 - Fax: (0511)3.650443

Số điện thoại đường dây nóng: 0905294390-0905294391

                                                                      

                                                                                                       HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH