Tuyển sinh 06/04/2016 01:45:17

Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo Liên thông lên đại học đợt 1 năm 2016

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông lên đại học (hệ chính quy) đợt 1 năm 2016.

I. THI TUYỂN

1. ĐỐI TƯỢNG THI TUYỂN

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chính quy;

- Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành Kế toán, ngành Công nghệ thông tin và ngành Du lịch.

Các đối tượng trên được đăng ký dự thi liên thông cùng ngành đào tạo ở trình độ đại học.

2. NGÀNH VÀ BẬC LIÊN THÔNG

 

(Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm )