Quyết định SV thôi học hoặc buộc thôi học 19/03/2016 08:57:23

Quyết định số 403/QĐ ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên -Lê Viết Quang - Lớp K19XDD

Quyết định số 403/QĐ ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên -Lê Viết Quang - Lớp K19XDD

Đã vi phạm: trộm cắp tài sản

Hình thức kỷ luật: Buộc thôi học

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: