Quyết định SV thôi học hoặc buộc thôi học 19/03/2016 08:55:44

Quyết định số 402/QĐ ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên - Lương Thái Vỹ - Lớp K21XDD

Quyết định số 402/QĐ ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên - Lương Thái Vỹ - Lớp K21XDD

Đã vi phạm: lừa bán xe máy trên mạng Internet để chiếm đoạt tài sản

Hình thức kỷ luật: Buộc thôi học

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: