Quyết định kỷ luật SV vi phạm 08/07/2020 03:46:17

Quyết định số 1661/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Nguyễn Khánh Hòa - Lớp K21KMT - Nhờ người khác thi hộ

Quyết định số 1661/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Nguyễn Khánh Hòa - Lớp K21KMT - Nhờ người khác thi hộ

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin khác: