Quyết định kỷ luật SV vi phạm 08/07/2020 03:36:57

Quyết định số 1660/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Nguyễn Đăng Ngọc - Lớp K22TNM - Nhờ người khác thi hộ

Quyết định số 1660/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Nguyễn Đăng Ngọc - Lớp K22TNM - Nhờ người khác thi hộ

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: