Quyết định kỷ luật SV vi phạm 08/07/2020 03:24:59

Quyết định số 1658/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Phan Phương Duy - Lớp K21TNM1 - Nhờ người khác thi hộ

Quyết định số 1658/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Phan Phương Duy - Lớp K21TNM1 - Nhờ người khác thi hộ

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: