Quyết định kỷ luật SV vi phạm 08/07/2020 03:23:23

Quyết định số 1664/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Vũ Quốc Huy - Lớp K25LKT - Đánh nhau

Quyết định số 1664/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Vũ Quốc Huy - Lớp K25LKT 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: