Quyết định kỷ luật SV vi phạm 19/10/2019 09:32:32

Quyết định số 4055/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Lê Ngọc Nhật Minh - Lớp K24NAD 8 - Trộm cắp tài sản của người khác

Quyết định số 4055/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Lê Ngọc Nhật Minh - Lớp K24NAD 8 - Trộm cắp tài sản của người khác

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: