Quyết định kỷ luật SV vi phạm 19/10/2019 09:30:47

Quyết định số 4054/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Phan Thị Thanh Huyền - Lớp D23YDH B - Sử dụng bằng tốt nghiệp giả để đăng ký thi học liên thông.

Quyết định số 4054/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Phan Thị Thanh Huyền - Lớp D23YDH B - Sử dụng bằng tốt nghiệp giả để đăng ký thi học liên thông.

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: