Quyết định kỷ luật SV vi phạm 11/09/2019 02:45:35

Quyết định số 3355/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Trương Bá Hà Nguyên - Lớp K21TPM - Sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả để nộp cho Trường

Quyết định số 3355/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Trương Bá Hà Nguyên - Lớp K21TPM - Sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả để nộp cho Trường

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: