Quyết định kỷ luật SV vi phạm 26/10/2017 10:19:48

Quyết định số 3577/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Phạm Nguyễn Phương Mai - Lớp K21VQH - Học hộ người khác

 

 

 

 

 

Quyết định số 3577/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Phạm Nguyễn Phương Mai - Lớp K21VQH - Học hộ người khác môn Kiểm nghiệm dược phẩm

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: