Quyết định kỷ luật SV vi phạm 26/10/2017 10:17:41

Quyết định số 3576/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Vũ Thị Kiều Nga - Lớp T20YDH3A - Nhờ người học hộ

 

 

 

 

Quyết định số 3576/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Vũ Thị Kiều Nga - Lớp T20YDH3A - Nhờ người học hộ môn kiểm nghiệm dược phẩm
» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: