Quyết định kỷ luật SV vi phạm 26/10/2017 10:15:41

Quyết định số 3575/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Trần Thị Phượng - Lớp T20YDHA-B - Nhờ người học hộ.

 

 

 

 

 

Quyết định số 3575/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Trần Thị Phượng - Lớp T20YDHA-B - Nhờ người học hộ môn Bào chế sinh học dược 1.

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: