Quyết định kỷ luật SV vi phạm 26/10/2017 10:13:45

Quyết định số 3574/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Nguyễn Thị Thùy Trang - Lớp T21YDHA-B1 - Nhờ người học hộ.

 

 

 

Quyết định số 3574/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Nguyễn Thị Thùy Trang - Lớp T21YDHA-B1 - Nhờ người học hộ môn Hóa hữu cơ cho Dược» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: