Quyết định kỷ luật SV vi phạm 26/10/2017 10:01:33

Quyết định số 2051/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Trần Thị Song Hạ - Lớp D22YDHA - Nhờ người học hộ.1

 

 

Quyết định số 2051/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Trần Thị Song Hạ - Lớp D22YDHA - Nhờ người học hộ môn hóa hữu cơ cho dược


» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: