Quyết định kỷ luật SV vi phạm 26/10/2017 09:52:59

Quyết định số 2047/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Mai Lê Minh Phương - Lớp T20YDHA2_B - Nhờ người học hộ.

Quyết định số 2047/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Mai Lê Minh Phương - Lớp T20YDHA2_B - Nhờ người học hộ.

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: