Quyết định kỷ luật SV vi phạm 26/10/2017 09:51:17

Quyết định số 2046/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Đoàn Thị Thanh Tuyền - Lớp T20YDHA2_B - Nhờ người học hộ.

 

 

Quyết định số 2046/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Đoàn Thị Thanh Tuyền - Lớp T20YDHA2_B - Nhờ người học hộ môn hóa dược 1

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: