Quyết định kỷ luật SV vi phạm 26/10/2017 09:45:24

Quyết định số 2043/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Lê Thị Hiền - Lớp T20YDHA2_B - Nhờ người học hộ.

 

 

 

Quyết định số 2043/QĐ-ĐHDT  v/v kỷ luật sinh viên Lê Thị Hiền - Lớp T20YDHA2_B - Nhờ người học hộ  môn hóa dược 1.» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: