Quyết định kỷ luật SV vi phạm 19/06/2015 09:02:16

Quyết định số 1442/QĐ ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên - Lương Diệu Khương - Lớp D17DLK

Quyết định số 1442/QĐ ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên - Lương Diệu Khương - Lớp D17DLK

Đã vi phạm: Nhờ người thi hộ trong kỳ thi khảo sát Anh văn ngày 17/05/2015    

Hình thức kỷ luật: Đình chỉ học tập một năm học

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: