Quyết định kỷ luật SV vi phạm 19/06/2015 08:58:57

Quyết định số 1441/QĐ ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên - Cái Quốc Anh - Lớp K17DLL

Quyết định số 1441/QĐ ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên - Cái Quốc Anh - Lớp K17DLL

Đã vi phạm: Nhờ người thi hộ trong kỳ thi khảo sát Anh văn ngày 17/05/2015    

Hình thức kỷ luật: Đình chỉ học tập một năm học

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: