Quyết định kỷ luật SV vi phạm 19/06/2015 08:31:34

Quyết định số 1437/QĐ ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên - Nguyễn Đức Hoàng Vũ - Lớp K18DCD

QĐ số 1437 QĐ/ĐHDT Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Nguyễn Đức Hoàng Vũ lớp K18DCD

Đã vi phạm: Thi hộ người khác trong kỳ thi khảo sát Anh văn ngày 17/05/2015    

Hình thức kỷ luật: Đình chỉ học tập 1 năm học

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: