Quyết định kỷ luật SV vi phạm 19/05/2015 07:40:19

QĐ số 1073 QĐ/ĐHDT Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Lê Mã Long lớp K20DLK7

QĐ số 1073 QĐ/ĐHDT Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Lê Mã Long lớp K20DLK7 

Đã vi phạm: Đánh nhau

Hình thức kỷ luật: Cảnh cáo toàn trường

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: