Quyết định kỷ luật SV vi phạm 19/05/2015 07:34:19

QĐ số 1072 QĐ/ĐHDT Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Võ Tôn Đình Nam lớp K20DLK6

Số 1072 QĐ/ĐHDT Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Võ Tôn Đình Nam lớp K20DLK6

Đã vi phạm:  đánh nhau.

Hình thức kỷ luật: Cảnh cáo toàn trường.

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: