Quyết định kỷ luật SV vi phạm 19/05/2015 07:23:54

Quyết định số 1161/QĐ ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên - Đoàn Thị Thu Thủy - Lớp D18TPM1B

Quyết định số 1161/QĐ ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên - Đoàn Thị Thu Thủy - Lớp D18TPM1B

Đã vi phạm:  Làm thẻ Sinh viên giả trong kỳ thi khảo sát Anh văn ngày 29/03/2015

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: