Quyết định kỷ luật SV vi phạm 19/05/2015 07:20:46

Quyết định số 1158/QĐ ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên - Huỳnh Chí Tâm - Lớp K17TTT

Quyết định số 1158/QĐ ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên - Huỳnh Chí Tâm - Lớp K17TTT

Đã vi phạm:  Làm thẻ Sinh viên giả trong kỳ thi khảo sát Anh văn ngày 29/03/2015

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: