Quyết định kỷ luật SV vi phạm 18/04/2015 08:34:55

Quyết định số 1118/QĐ ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên - Nguyễn Thị Huê - Lớp D17QTHB1

Quyết định số 1118/QĐ ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên - Nguyễn Thị Huê - Lớp D17QTHB1

Đã vi phạm:  Làm thẻ Sinh viên giả trong kỳ thi khảo sát Anh văn ngày 29/03/2015

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: