Quyết định kỷ luật SV vi phạm 18/04/2015 08:34:00

Quyết định số 1117/QĐ ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên - Lê Thị Vân - Lớp D18QNHB3

Quyết định số 1117/QĐ ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên - Lê Thị Vân - Lớp D18QNHB3

Đã vi phạm:  Làm thẻ Sinh viên giả trong kỳ thi khảo sát Anh văn ngày 29/03/2015

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: