Thông báo chung 27/08/2013 03:15:32

Thông báo về việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc của sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

PHÒNG KH-TC

                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO- HẠNH PHÚC

--------000---------

                                Số 12/TB-PKHTC         

                            THÔNG BÁO ĐỢT 1 NĂM 2013

                                                      ( V/v tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc của sinh viên)

            Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Duy Tân.

Thực hiện Nghị định số 66/2013/NĐ- CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung 1.150.000 đồng/tháng. Theo công văn số 758/ BHXH.-PT ngày 08 tháng 07 năm 2013 Bảo hiểm xã Hội (BHXH) Thành phố thông báo mức phí thu bảo hiểm y tế ( BHYT)  đối tượng học sinh, sinh viên ( HSSV) và tự nguyện nhân dân áp dụng từ ngày 1/7/2013, cụ thể như sau:

1.      Mức đóng đối với HSSV:

-Mức đóng một tháng  24.150 đồng ( đóng 12 tháng là 289.800 đồng)

Trường hợp HSSV Tham gia BHYT đã đóng một lần cho 6 tháng hoặc một lần cho 12 tháng trước ngày 01/07/2013 thì không đóng phần chênh lệch( riêng học sinh người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách Nhà nước Việt Nam, đơn vị cấp học bổng phải đóng bổ sung phần chênh lệch).

- Sinh viên khóa mới thu cùng học phí mức thu là:

12 tháng x 24.150đ = 289.800 đ/SV

 - Các sinh viên khóa cũ đã đóng BHYT đến 31/12/2013 mức thu là:

 9 tháng x 24.1500đ = 217.350 đồng/ SV (từ tháng 01->09/2014)

2.      Mức đóng đối với người tham gia BHYT tự nguyện:

Mức đóng một tháng  51.750 đồng ( đóng 12 tháng là 621.000 đồng)

Kể từ năm học 2014-2015 trở về sau tất cả các sinh viên khóa cũ đều mua BHYT bắt buộc trước tháng 09 (thời gian sử dụng thẻ từ ngày 01/10 năm này đến 30/09 năm sau)

3.      Sinh viên được đăng ký nơi khám chữa bệnh ở các bệnh viện, trạm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngoại trừ các bệnh viện C, bệnh viện Đa khoa và bệnh viện Hải Châu.      

Nay phòng KHTC thông báo đến các đơn vị liên quan:

-  Phòng công tác HS – SV, các khoa, Trung tâm Khoa CĐ nghề, Giáo viên chủ nhiệm ( GVCN) các lớp thông báo, tuyên truyền rộng rãi, và đôn đốc đến sinh viên thực hiện tốt việc tham gia BHYT.

-  Ban cán sự lớp tập hợp danh sách theo lớp trên giấy ( theo Alphabet), theo mẫu đính kèm, nộp về phòng KHTC để làm thủ tục đăng ký với cơ quan BHXH. Đồng thời gởi file danh sách đính kèm( dùng M. Excel 2003, font chữ: Time new roman, cỡ chữ: 12; bảng mã Unicode)  theo địa chỉ email: giangthanhdtu2011@gmail.com

-  Để hạn chế tối đa việc sai tên; giới tính;  ngày, tháng, năm sinh của sinh viên trong thẻ ( ảnh hưởng đến quyền lợi SV trong thời gian điều chỉnh nếu sai thông tin ) BHYT đề nghị ban cán sự lớp điền đầy đủ thông tin theo mẫu sau:

Rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị trực thuộc, các thầy cô và ban cán sự lớp để việc đăng ký BHYT cho sinh viên được thực hiện tốt.

                                                              Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07  năm 2013

               Phòng  KHTC

                                                                       

                                                            (đã ký)

                                                                                                                                                                Đỗ Văn Quý

 

 

 

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: