Thông báo chung 18/11/2021 02:09:23

Thông báo về việc xét giảm học phí năm học 2021- 2022

xem file đính kèm

Sinh viên tải mẫu đơn xét giảm học phí về thực hiện theo đúng nội dung Thông báo này.

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: