Thông báo chung 16/11/2020 07:44:43

Lịch thi KTHP GĐ1 T10--12 - HK1 2020-2021 - điều chỉnh ngày 14,15-11-2020, hoãn thi TOU 405 (A-C)

xem file đính kèm

Yêu cầu: Sv truy cập web Phòng Đào tạo và web khoa để biết cụ thể

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: