Thông báo chung 11/05/2019 10:44:21

Lịch thi KTHP các môn chung giai đoạn 2 học kỳ II - Tuần 42,43,44 (CHÍNH THỨC)

Đi thi nhớ mang theo Thẻ sinh viên

Nộp học phí trước môn thi đầu tiên 3 ngày.

Nhớ mang theo Biên lai nộp học phí để xuất trình khi cần.

Xem file đính kèm

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: