Thông báo chung 16/01/2018 08:09:38

Thông báo về việc nhận tiền học bổng và miễn giảm học phí (đợt tuyển sinh 2017)

Thời gian nhận tiền : từ ngày 15/01/2018 đến hết sáng 20/01/2018.

Ghi chú: để thuận tiện cho việc phát tiền học bổng, sinh viên cần đọc thông tin về học bổng của mình trước khi đến nhận: số quyết định, số thứ tự của mình trong danh sách học bổng. 

Thông tin chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm


 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: