Thông báo chung 08/01/2018 01:52:30

Thông báo về việc SV K23 khoa ĐTQT nộp bổ sung Giấy xác nhận Đăng ký Nghĩa Vụ Quân Sự tuổi 17

xem file đính kèm

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: