Thông báo chung 15/12/2017 08:14:41

Thông báo về việc SV K23 khoa Kiến Trúc - ngành Kiến Trúc Công Trình nộp bổ sung Giấy xác nhận Đăng ký Nghĩa Vụ Quân Sự tuổi 17

xem file đính kèm

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: