Thông báo chung 01/10/2016 08:17:39

Thông báo về việc thay đổi một số địa chỉ tại các cơ sở đào tạo của Trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

_____&_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------–¯—--------

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 09 năm 2016

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi địa chỉ tại một số cơ sở của trường

 

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa trong toàn trường

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo đến các Khoa, Giảng viên và toàn thể Sinh viên về các thay đổi địa chỉ tại một số cơ sở cụ thể như sau:

 

Địa Chỉ Cũ

Địa Chỉ Mới

21 Nguyễn Văn Linh

137 Nguyễn Văn Linh

K278/4 Nguyễn Văn Linh

K334/4 Nguyễn Văn Linh

K7/25 Quang Trung

03 Quang Trung

Phòng 713 ở K7/25 Quang Trung

Phòng 613 ở 03 Quang Trung

 

 

Hiện tại hệ thống MyDTU vẫn đang sử dụng địa chỉ cũ nhưng sẽ được thay đổi trong thời gian sớm nhất.

Đề nghị lãnh đạo các Khoa trong toàn trường thông báo đến toàn thể Sinh viên trong toàn trường về thay đổi trên.

Để công tác quản lý và thực hiện quá trình đào tạo không bị trở ngại, kính đề nghị lãnh đạo các Khoa phối hợp thực hiện.

                                                                       PHÒNG ĐÀO TẠOĐH&SĐH

 

 

 

 

                                                                                TS. Nguyễn Phi Sơn

» Tin mới nhất:

» Tin khác: