Thông báo chung 06/04/2016 01:26:58

Thông báo về việc nộp Giấy xác nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự của nam công dân tuổi 17

xem file đính kèm

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: