Thông báo chung 19/01/2015 08:09:24

Thông báo về việc nhận thẻ BHYT

TRƯỜNG  ĐẠI  HỌC DUY TÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG CT HSSV                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                                       

 

       Đà nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT

Năm học 2014-2015.

 

Kính gửi:             -   Các Khoa, các Trung tâm.

                              -         Các em sinh viên.

 

Danh sách sinh viên mua BHYT năm học 2014-2015 cập nhật đến ngày 31/12/2014, đã có thẻ tại Phòng Y Tế trường.

Phòng Y tế trường thông báo đến các Khoa, các Trung tâm, các em sinh viên có tên trong danh sách “file gủi kèm” đến phòng Y tế, phòng 511QT để nhận thẻ BHYT.

Đề nghị các Khoa, các Trung tâm thông báo cho Giảng viên cố vấn học tập, cán sự lớp và sinh viên biết đến nhận thẻ BHYT.

 

Ghi chú:

-       Cố vấn học tập, cán sự lớp nhận BHYT cho SV,

       đem theo danh sách có ngày sinh.

-       Cá nhân nhận, nhận giúp SV trình thẻ SV hoặc CMND.

(Điện thoại Phòng Y tế: YS Đỗ Thắng 0511 3827111-511. 0986151552).

                                             

                                                                              Y TẾ TRƯỜNG

                                                                              YS. ĐỖ THẮNG

 

 

» Tin mới nhất:

» Tin khác: